dimarts, 12 de juny de 2012

El llibre de la setmana: Tirant lo Blanc (versió de Glòria i Joan E. Pellicer)


TIRANT LO BLANC

Autor: Joanot Martorell
Versió de Glòria Pellicer i Joan E. Pellicer
Ed. Perifèric, 2009

Una adaptació molt recomanable del clàssic català
Glòria Pellicer i Joan E. Pellicer han preparat una adaptació molt recomanable del clàssic Tirant lo Blanch per a l'Editorial Perifèric, centrada fonamentalment en les aventures i desventures del cavaller Tirant al regne de Constantinoble, és a dir, abraça la part tercera de l’obra original.

L’objectiu principal d’aquesta versió és la d’acostar el jovent a l’obra magna de la literatura catalana, no només de l’Edat Mitjana, sinó de tots els temps. El llibre mostra una actualització del text medieval i un alleugeriment respecte de l’original (sintaxi, llargs parlaments, història...) perquè la lectura resulte divertida i àgil, al mateix temps que el lector s’assabenta de les aventures bèl·liques i amoroses del cavaller Tirant a l’Imperi Grec.

Una història plena de costumisme cortesà, amor, erotisme, humor, aventures i dramatisme, que enganxa des de la primera pàgina, amb el rerefons del joc de la cortesia i el dilema permanent entre l’honor i la passió que senten els seus protagonistes.

Encara que els autors d’aquesta adaptació han creat, com ells mateixos anomenen, una “edició essencial” del Tirant, aquesta respecta el to solemne i clàssic de l’obra original, l’estil grandiloqüent i cortesà característic d’aquella època, el lèxic riquíssim que dóna nom a realitats que hui en dia no ens són conegudes i, com no, les dites i parèmies que jaspien les pàgines d’aquesta novel·la

El llibre de la setmana, per Mercè Climent
Publicat en el Levante, 26 de maig de 2012
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...